RedSys v redakci zpravodajského serveru

Organizace dění v redakci
Typická redakce zpravodajského serveru představuje několik, u největších zpravodajských serverů jsou to desítky redaktorů, kteří pravidelně připravují novinky, články, recenze, fotografie a krátké zprávy. Řídit tým kreativních (rozumněj pořádek a pravidla zrovna nemilujících) lidí bez opory v podobě profesionálního redakčního systému, je úkol vpravdě nadlidský.

Řešení nabízí RedSys, který neomezí autory v jejich tvůrčích invencích a přitom zachová tolik potřebný řád a pořádek. Základem systému jsou tzv. schvalovací procesy. Ty zajistí, aby každý nový článek prošel všemi přednastavenými stupni kontroly - např. obsahovou korekturou, jazykovou korekturou a schválením šéfredaktorem či redakční radou.


Termínování publikování článků
Typická redakce potřebuje plánovat a s předstihem připravovat obsah jednotlivých čísel a vydání. Internetové zpravodajské servery nevyjímaje. Je nežádoucí zveřejnit například v pondělí 12 článků, což málokterý čtenář dokáže vstřebat, a po zbytek týdne nabízet čtenářům pouze pondělní čtení.

Řešení nabízí RedSys, který nabízí možnost termínovat zveřejnění každého jednoho článku dle potřeb redakce. Nejste přitom omezeni pouze datem, ale zadávat můžete i čas. Nic vám tedy nebrání v tom, aby vaše noviny vycházely v 8:00 ráno ! Ani v případě dovolené nenastává problém - natermínujete si publikování článků dopředu a může dovolenkovat třeba celá redakce.


Mobilita - schopnost používat systém i na cestách
Typická redakce zpravodajského serveru potřebuje umožnit redaktorům pracovat s redakčním systémem z místa reportáže. V době, kdy o úspěchu zpravodajství rozhodují minuty, je naprosto nepřípustné, aby redaktor psal reportáž až po návratu z výstavy nebo konference. Přitom napsat reportáž v textovém editoru a posílat ji na zpracování do redakce je přinejmenším nepohodlné.

Řešení nabízí redakční systém RedSys, který díky použité platformě umožní instalaci klientské části aplikace na notebooky mobilních redaktorů. Reportáž pak vzniká namístě v off-line režimu s využitím všech předností systému. Po dopsání reportáže stačí připojit se do sítě Internet a stisknout jediné tlačítko ! O vše ostatní se postará RedSys sám. A potřebujete-li opravdu žhavé zpravodajství, je možné přidělit výjimku ze schvalovacích procesů, takže zapsaná zpráva je ihned publikována.


Výčet funkcí systému RedSys