Topologie redakčního systému RedSys

Redakční systém RedSys typicky využívá dvou serverů - internetového (veřejný server) a intranetového (neveřejný server). Na obou serverech běží Lotus Domino a RedSys, mezi servery vzájemně dochází k výměně dat (replikaci) prostřednictvím sítě Internet. Proces replikace je jednou ze silných stránek systému Lotus Domino/Notes. Ve stručnosti ho lze popsat jako inteligentní výměnu dat, při které dochází k přenosu pouze těch informací, u kterých došlo ke změně. Tím se významným způsobem snižují nároky na čas, přenosovou rychlost a kapacitu spojení obou komunikujících stran.
Intranetový RedSys server je součástí lokální sítě. Obsahuje databáze s informacemi určenými k publikování na Internetu, jejichž aktuálnost zajišťují jednotliví redaktoři. Intranetový server je informační základnou pro webový server umístěný u poskytovatele na páteřní síti. Vzájemné spojení je zajištěno pevnou linkou chráněnou firewallem.

Internetový RedSys server pracuje stejným způsobem, jako kterýkoli jiný server tohoto typu. Na dotaz přicházející z Internetu zasílá odpovídající informace. Pro zajištění funkce celého systému není nezbytně nutné server fyzicky vlastnit. V rámci poskytovaných služeb nabízíme Domino hosting na našem Lotus Domino serveru umístěném na páteřní síti.
Copyright © 2001 ABC Systems, s.r.o., http://www.abcsys.cz
Powered by RedSys